KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme Yönetimi

Detay

GENEL BİLGİLER 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMI İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim faktörlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi birimin kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları yönetim teknikleri ile ilgili süreçlerini ele alan üniversite bölümünün adıdır. İşletme yönetimi bölümü iki yıllık olup, işletme yönetiminin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. İşletme yönetimi bölümünün eğitim dili "Türkçe" dir.   İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMININ AMAÇLARI 1. İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen bireyler yetiştirmek. 2. Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımında etkin rol oynayacak bireyler yetiştirmek. 3. İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan bireyler yetiştirmek. 4. İşletmecilik mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek. 5. Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan bireyler yetiştirmek. 6. Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirmek. 7. Bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek bireyler yetiştirmek. 8. İş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanır.   İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMININ HEDEFLERİ Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme ve Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme becerisi kazandırılır. 2 yıllık İşletme yönetimi proğramını başarıyla bitirenler "İşletme yönetimi ara elemanı" ünvanını almaya hak kazanır.   İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMININ DERSLERİ İşletme yönetimi bölümünde Tarih, Çevre Koruma, Genel Ekonomi, Genel İşletme, İngilizce, Mesleki Etik, Temel Hukuk, Türk Dili, Girişimcilik, Finansal Muhasebe, Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri, Ofis Proğramları, Toplam Kalite Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Bilgisayarlı Muhasebe,Paket proğramlar, Finansal Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, ve Ticaret Hukuku gibi dersler okutulur.   İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMI MEZUNLARININ ÇALIŞABİLECEKLERİ ALANLAR İşletme yönetimi bölümü mezunları tüm özel ve kamu üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler. Bankalar, şirketler, sivil toplum örgüleri gibi kurum ve kuruluşlar İşletme yönetimi bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca mezunlar Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.   İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ İşletme yönetimi bölümü mezunları aşağıda vereceğimiz programlara DGS sınavı ile geçiş yapabilir. 1. Bankacılık, Bankacılık ve Finans, 2. Bankacılık ve Sigortacılık, 3. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 4. İşletme, 5. İşletme Bilgi Yönetimi, 6. İşletme Enformatiği, 7. İşletme Öğretmenliği, 8. İşletme-Ekonomi, 9. Lojistik Yönetimi, 10. Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 11. Sermaye Piyasası, 12. Sigortacılık, 13. Sigortacılık ve Risk Yönetimi, 14. Uluslararası Finans, 15. Uluslararası İşletmecilik   İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMINDAN MEZUN OLANLARIN KAZANDIKLARI NİTELİKLER 1. Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme ve Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme becerisi kazandırılır. 2. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme. 3. İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme. 4. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme. 5. Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme. 6. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme. 7. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme. 8. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme. 9. Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme.

...